روانشناسی بالینی
 
 
روانشناسی
 

روانشناختي:

 

* تفكر غالب در مردان: جدايي (استقلال)، موفقيت، شغل و در زنان: وابستگي(تعلق)، گفتگو و رابطه ميباشد.

* زنان بيشتر از مردان نگران سلامتي خود هستند.

* زنان به پول به چشم ابزار مينگرند اما مردان به عنوان منبع قدرت.

* زنان بيشتر از مردان از ديگران در خواست آمك ميكنند.

* مردان از لحاظ جنسي حسد ميورزند زنان از لحاظ احساسي و رابطه صميمي.

* وفاداري در زنان بيشتر از مردان است.

* مردان بيشتر به اشياء و اهداف و زنان به افراد و احساسات علاقه مند ميباشند.

*مردان هيچگاه در مورد مشكلاتشان صحبت نمي کنند

درخواست کمك از ديدگاه مردان ضعف تلقي ميگردد.

*مردان پرخاشگر، جنگجو تر و سلطه جو تر از زنان ميباشند.

* دغدغه فكري مردان وضعيت مالي و زنان جذابيت فيزيكي است.

* مردان بيشتر منطقي، تحليل آننده و خرد گرا هستند زنان بيشتر خلاق، آل نگر و احساساتي.

*برخلاف تصور مردان بيشتر از زنان نسبت به پايان يافتن رابطه آسيب پذير تر و وابسته تر ميباشند و در صورت پايان

يافتن يك رابطه خرد ميگردند. زيرا مردان معمولا دوستان و پشتيبان احساسي آمتري نسبت به زنان دارند.

* مردان نصيحت زنان را به منزله عدم کفايت و شايستگي خود قلمداد ميكنند.

* مردان براي دلداري دادن زنان آزرده راه حل براي مشكلاتشان ارائه ميدهند اما اين عمل از سوي زنان بي توجهي به احساساتشان تفسير ميگردد.

 |+| نوشته شده در  سه شنبه سی ام مرداد 1386ساعت 9:21  توسط  ل. وحیدی مطلق  | 
 
  بالا  
‎‎ ‎‎ ‎
‎اين سايت را صفحه ي خانگي خود ‏‏كنيد‎
‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎